GEREE.MN ЦАХИМ ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Geree.mn нь иргэд өөрт тулгамдсан хууль эрх зүйн бүхий л асуудлаа цахим хэлбэрээр дамжуулан мэргэжлийн хуульч, өмгөөлөгчдөөс зөвлөгөө авах боломжийг бүрдүүлж байна.
ШУУРХАЙ
Таны асуултанд нэн даруй хариулт өгнө.
БОЛОМЖ
Өөрийн асуудлаа бүрэн шийдвэрлүүлнэ.
ЗӨВ ШИЙДЭЛ
Таны асуултанд олон хуульчид байр сууриа илэрхийлнэ.

Geree.mn үйлчлүүлэгчдэд

ХУУЛЬЧДААС АСУУЛТ АСУУХ

Танд асуудал тулгараад байна уу?.

Танд мэргэжлийн зөвлөгөө хэрэгтэй байна уу?.

Танд өмгөөлөгч хэрэгтэй байна уу?.

Гэвч цаг хугацаа, зав бага байна уу?.

Та хүссэн газраасаа, дуртай үедээ Geree.mn-ий хуульч, өмгөөлөгчөөс АСУУ !!!.

Бид ХАРИУЛНА, ЗӨВЛӨНӨ, ӨМГӨӨЛӨӨД ӨГНӨ.

Асуулт асуух >>

БАРИМТ БИЧИГ БЭЛТГЭХ

Geree.mn-ээс хүссэн хууль эрх зүйн баримт бичиг, гэрээний загварыг тат, ав, ашигла.

Олдохгүй байна уу?.

Захиал.

Мэргэжлийн баг бэлдээд өгнө.

Шаардлагатай бол орчуулаад өгнө.

ХУУЛЬЧ СОНГОХ

Өмгөөлөгч, хуулийн зөвлөх сонгох хэрэгтэй байна уу ?.

Гэвч сонгож чадахгүй байна уу?.

Geree.mn-ээс хай, ол, харьцуулан үз.

Чадварыг нь үр дүнгээс нь хар.

Geree.mn хуульчдад

ШИНЭ ХУУЛЬЧ

Хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлмээр байна уу?.

Шинэ мэргэжилтэн нэмэлт орлого олмоор байна уу?.

Өөрийнхөө хүч чадал, мэдлэг, мэргэжлээрээ ажилламаар байна уу?.

Ажлын байр шаардлагатай байна уу?.

Туршлагатай болмоор байна уу?.

Гэвч тал бүрийн хүндрэл тулгараад байгаа биз.

Хууль зүйн зөвлөгөө үзүүлмээр байна уу?.

Бусдыг бид хариуцна.

НИЙГМИЙН САЛБАР

Төрийн болон төрийн бус байгууллагад ажиллаж байна уу?.

Нарийн мэргэшлийн мэдлэг чадвар байна уу?.

Асар их туршлага байна уу?.

Гэвч түүнийгээ гаргах, хэрэглэх, ашиглах бололцоо, боломж байхгүй байна уу?.

Geree.mn-ий хуульч бол, мэргэжил нэгт хүмүүст заа, өөрийгөө таниул, сурталчил, хамтран ажилла, ур чадвараа дээшлүүл.

НЭР ХҮНД

Иргэд, хуульчдын дунд таныг үнэлэх үнэлэмж, таны нэр хүндийг та Geree.mn-тэй хамтран ажиллаж, идэвхитэй, бодитой, санаачлагатай, чадварлаг, хөдөлмөрч байснаар өсгөх боломжтой.

Хувь заяаныхаа эзэн нь та өөрөө байна. Бид зөвхөн хэрэгсэл юм.