Хуульчдаас та асуулт асуух бол

Эрхэм хэрэглэгч таны энэ өдрийн амрыг эрэн, мэндчилье. Манай хамт олон Хууль, эрх зүйн цахим зөвлөгөөг цаг алдалгүй хүргэх зорилготой ажиллаж байна.

Таны асуулт

Жишээ нь: Хариуцагчийн хаяг тодорхойгүй байна шүүхэд яаж шилжих вэ?

VIP үйлчилгээ

  • Асуултыг хуульчдад нэн даруй нийтлэх
  • Нарийвчилсан хууль зүйн шинжилгээ
  • Хэд хэдэн хуульч, өмгөөлөгч хариулт өгнө
  • 15 минутын дотор эхний хариулт
  • Нэмэлт асуулт, тодруулга
  • Сайтад ил харагдахгүй, нууцын баталгаа

15,000 төгрөг

Баталгаа - Манай хуульчдын хариулт таны сэтгэл ханамжинд нийцээгүй бол мөнгийг буцаан олгох болно.

Стандарт үйлчилгээ

  • Асуултыг хуульчдад нэн даруй нийтлэх
  • Хэд хэдэн хуульч, өмгөөлөгч хариулт өгнө

5,000 төгрөг

Энгийн үйлчилгээ

  • Асуултыг орж ирсэн дарааллын дагуу нийтлэх
  • Хуульч, өмгөөлөгч, эрх зүйч хариулт өгнө

0,0 төгрөг