Гэрээ захиалах

Заавартай сайн уншиж танилцана уу

Гэрээний агуулга

Жишээ нь: Хамтран ажиллах гэрээ

Файлын нэрээ латин үсгээр бичиж илгээнэ үү. Крилл үсгээр бичигдсэн тохиолдолд тухайн файл илгээгдэхгүй болохыг анхаарна уу.

Анхааруулга: Та захиалгыг хүлээн авсан даруйд холбогдох мэргэжилтэнүүд уншиж танилцаад таны цахим хаяг руу үнийн дүнг явуулах болно