Сан

     Нийгмийн сайн сайхны төлөө үүсгэн байгуулагдсан нийтэд ашиг тустай үйл ажиллагаа явуулах зорилго бүхий, ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийг хэлнэ.

  • Гишүүнчлэлгүй
  • Татан буулгасан тохиолдолд ижил үйл ажиллагаа явуулдаг санд эд хөрөнгөө шилжүүлнэ.

Иргэний хуулийн 36 дугаар зүйл

Асуулт байхгүй байна