Шүүхийн шийдвэр, түүнд гомдол гаргах

      Анхан шатны шүүхээс хэргийн хянан шийдвэрлээд шийдвэр гаргах бөгөөд түүнийг гардан авснаас 14 хоног дотор Аймаг, нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргана.

Асуулт байхгүй байна