Магадлал, түүнд гомдол гаргах

     Давж заалдах шатны шүүхээс гарсан магадлалыг эс зөвшөөрвөл 14 хоног дотор Улсын дээд шүүх буюу хяналтын шатны шүүхэд гомдол гаргана.

Асуулт байхгүй байна