Шүүх хуралдаанд оролцогч

Иргэний хэргийн оролцогчдод

  1. Нэхэмжлэгч
  2. Хариуцагч
  3. Гуравдагч этгээд

Шүүн таслах ажиллагааны оролцогчдод

  1. Гэрч
  2. Шинжээч
  3. Орчуулагч
  4. Хэлмэрч
  5. Иргэдийн төлөөлөгч
  6. Шүүхийн нарийн бичгийн дарга
  7. Бусад /прокурор/ тус тус оролцож болно.
Асуулт байхгүй байна