Эрүүгийн хууль

Эрүүгийн хуулийн зорилт нь Монгол Улсын тусгаар тогтнол, үндэсний аюулгүй байдал, хүний эрх, эрх чөлөө, нийтийн болон хувийн өмч, үндэсний баялаг, байгаль орчин, эрх зүйн журам, энхтайван, хүн төрөлхтөний аюулгүй байдлыг гэмт халдлагаас хамгаалахад оршино.

аргагүй хамгаалалтаас учирсан хохирлын талаар

аргагүй хамгаалалтаас учирсан хохирлыг шийдвэрлэх хуулийн зохицуулалт юу вэ
04 сарын 18, 11:28 , асуулт № 486 , Э. дашдаваа