Эрүү

     Монгол Улсын эрүүгийн хууль нь 2002 оны Улсын Их Хурлын чуулганаар батлагдаж, Монгол Улсын тусгаар тогтнол, үндэсний аюулгүй байдал, хүний эрх, эрх чөлөө, нийтийн болон хувийн өмч, үндэсний баялаг, байгаль орчин, эрх зүйн журам, энхтайван, хүн төрөлхтөний аюулгүй байдлыг гэмт халдлагаас хамгаалахад чиглэсэн хууль зүйн акт юм.

Асуулт байхгүй байна