Өмчийн эрх зүй

Өмчийн асуудал нь аль ч нийгмийн үед оршсоор ирсэн ойлголт бөгөөд эрх зүйн этгээдүүдийн хооронд үүссэн эдийн болон эдийн бус харилцаагаар зохицуулагддаг юм.

Асуулт байхгүй байна