Нийгэм хамгааллын эрх зүй

тэтгэвэр тогтоолгох боломж

1979-1985 цэргийн сургуулийн сурагч 1985-1992 хил дээр офицер нийт 13 жил армид. өнөөдөр хүртэл НДШ тасралтгүй төлөн ажиллаж байгаа. Тэтгвэрт 4 жилийн дараа 60 хүрч гарах нь. Цэргийн энэ 13 жилийг оролцуулж тооцоод эрт тэтгэвэрт гарах хууль эрх зүйн ямар боломж байна. Хил дээр ажиллалж байсан жилийг хуучин 1.6 жилээр тооцдог байсан. erdenee5@gmail.com
05 сарын 25, 13:45 , асуулт № 708 , Г. Эрдэнэбаатар