Гэр бүлийн эрх зүй

     Гэр бүлийн эрх зүй нь гэрлэх, гэрлэлт дуусгавар болох, гэрлэлтийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцох журам, нөхцлийг тогтоож, гэр бүлийн гишүүдийн эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус харилцаа, хүүхэд үрчлэх, гэр бүлдээ авч асран хүмүүжүүлэх, тэжээн тэтгэх, асран хамгаалах, харгалзан дэмжих үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулсан байдал юм. (Гэр бүлийн тухай хууль)

Хүүхдийн талаар

Би 2 настай охинтой аавтай нь гэрлээгйү бас хамт амьдарч байгаагүй Аваар нь овголсон Гэтэл аав нь хэрэгт холбогдоод хоригдсон байна. Охин минь надтай хамт амьдардаг . Хүүхдээ өөрийн нэр дээр шилжүүлж авмаар байна бас засгаас өгдөг 20000г аавын данслуу ордог охиндоо авч өгмөөр байна. Энэ тохиолдолд яах ёстой вэ
04 сарын 19, 15:09 , асуулт № 491 , B. tsoogii