Тамир
100% 2515 сэтгэгдэл
7.0

Үнэлгээ

Geree.mn

Товч намтар

Удирдлагын Академи "Төрийн захиргааны менежмент" бакалавр Удирдлагын Академи "Төрийн захиргааны менежмент" магистр

Чиглэл

Захиргааны эрх зүй, Захиргааны процесс

Хамгийн сүүлд хариулсан асуултууд

засаг даргын гаргасан гомдол гаргаж болох уу

Болно, зөрчлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны талууд давж заалдах гомдлын талаар зохих дээд шатны эрх бүхий албан тушаалтны гаргасан шийдвэрийг эс зөвш
2017-08-10, 10:08, асуулт №376
Ангилал:Иргэн
1
хариулт

Гэрээт ажлын хөлснөөс нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх ёстой юу??

Монгол Улсын нийгмийн даатгалын тухай хуульд өмчийн бүх хэвшлийн аж ахуй нэгж байгууллага, төрийн бус, шашны болон бусад байгууллага иргэнтэй хөдөлмөр
2017-08-08, 03:08, асуулт №525
Ангилал:Иргэн
1
хариулт

Шинэ төрсөн хүүхдэд эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ хэрхэн авах вэ??

16 хүртэлх насны хүүхдэд эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээг төрсний гэрчилгээгээр нь үзүүлдэг. Иймээс 16 хүртэлх насны хүүхэд эрүүл мэндийн даатгалын
2017-08-08, 03:08, асуулт №531
Ангилал:Иргэн
1
хариулт

Тэтгэвэр гарсан иргэн хөдөлмөр эрхэлж байгаа тохиолдолд нийгмийн даатгалын шимтгэл нь

Өндөр насны тэтгэвэр авагч нь гэрээгээр ажиллаж байгаа тохиолдолд нийгмийн даатгал төлнө. Даатгуулагч та сар бүр 350.000 төгрөгийн цалин авч байгаа бо
2017-08-08, 03:08, асуулт №542
Ангилал:Иргэн
1
хариулт

Хамтын маргааныг хэрхэн шийдвэрлэх вэ????

Хамтын маргааныг дараах үе шаттай шийдвэрлэнэ в 1. Зуучлагчын оролцоотой 2.Арбитрчдын оролцоотой 3. Хуулийн дагуу зохион байгуулсан ажил хаялтын үр дү
2017-08-08, 03:08, асуулт №560
Ангилал:Иргэн
1
хариулт

Хөдөлмөрийн гэрээний гол нөхцлүүдыг хэлэлцэн тусгах талаар тодруулан өгнө үү

Ажил олгогч хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу ажил албан тушаалын жагсаалт ажлын байрны тодорхойлолт болон албан тушаалын лавлах, үндсэн цалингийн сүлжэ
2017-08-08, 02:08, асуулт №563
Ангилал:Иргэн
1
хариулт

Эд хөрөнгийн бүртэглийн газарт хандахад ямар үед итгэмжлэл шаардах вэ???

Иргэн, хуулийн этгээд нь эрхийн улсын бүртгэлд заасан эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай мэдээллийг тухайн үл хөдлөх эд хөрөнгө оршин байгаа нутаг
2017-08-08, 02:08, асуулт №570
Ангилал:Иргэн
1
хариулт

Ээлжийн амралтыг хэдэн жил ажилсан хүн эдэлдэг вэ??

Монгол Улсын хөдөлмөрийн хуульд зааснаар ажилтан ээлжийн амралтыг жил бүр биеэр эдэлнэ. Та зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй
2017-08-08, 02:08, асуулт №575
Ангилал:Иргэн
1
хариулт

Гадаад улсын иргэн Монгол улсын иргэнээс хүүхэд үрчилж авсан тохиолдолд уг хүүхдийн газар өмчлөх эрх хадгалагдах уу?

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль” болон “Харъяатын тухай хууль”-д зааснаар уг хүүхдийн газар өмчлөх эрхийг Монгол Улсын төр хадгалах бо
2017-08-08, 02:08, асуулт №582
Ангилал:Иргэн
1
хариулт

Дээд шатны захиргааны байгууллага, албан тушаалтан гомдлыг хянан үзээд ямар шийдвэр гаргах вэ?

1.захиргааны акт илт хууль бус болохыг хүлээн зөвшөөрөх; 2.маргаан бүхий захиргааны акт нэхэмжлэгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолыг зөрчсөн бол уг з
2017-08-08, 02:08, асуулт №600
Ангилал:Иргэн
1
хариулт
Бүх хариултыг харах